Svar?

Dödsorsak: Ingen uppenbar dödsorsak kan påvisas.

???????

One Response to “Svar?”